Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1155
Title: Thị trường trái phiếu Chính phủ - công cụ hữu hiệu điều hành nền kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
Authors: Võ, Thị Phương Lan
Keywords: Tài chính
Trái phiếu
Kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 10(75)-2009, Tr.14-19
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1155
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0183.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.