Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1109
Title: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lưu, Thị Tuyết
Advisor: Đinh, Thị Phương Anh
Keywords: Sinh thái học
Loài
Sự phân bố
Lưỡng cư
Bà Nà - Núi Chúa
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1109
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn22.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.