Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1107
Title: Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường đại học TDTT Đà Nẵng theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội
Authors: Lê, Minh Tuấn
Advisor: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Quản lý Giáo dục
Tự học
Sinh viên
Trường Đại học TDTT
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1107
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.104.pdfToàn văn652.24 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt199.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.