Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/104
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán Mike 11 mô phỏng đánh giá chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa theo qui hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai
Authors: Phan, Viết Chính
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng
Keywords: Mô hình toán mike
Chất lượng nước
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/104
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt346.56 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.240.pdfToàn văn4.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.