Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10356
Title: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Tố Quỳnh
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Tạo động lực thúc đẩy nhân viên
Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 140 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tạo động lực thúc đẩy người lao động trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10356
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiToQuynh.TT.pdfTóm tắt290.75 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiToQuynh.TV.pdfToàn văn886.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.