Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10307
Title: Phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong quá trình quy hoạch đô thị của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đào, Khắc Lưu
Advisor: Nguyễn, Thế Tư, TS.
Keywords: Triết học
Vai trò của quần chúng nhân dân
Quy hoạch đô thị
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử; Chương 2.Phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong quá trình quy hoạch đô thị ở Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10307
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoKhacLuu.TT.pdfTóm tắt395.49 kBAdobe PDFView/Open
DaoKhacLuu.TV.pdfToàn văn732.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.