Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10305
Title: Quan niệm lý - khí của Lê Quý Đôn qua tác phẩm Vân đài loại ngữ
Authors: Hoàng, Thị Liên
Advisor: Trần, Ngọc Ánh, TS.
Keywords: Triết học
Lê Quý Đôn
Tác phẩm "Vân đài loại ngữ"
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 89 trang.
Table of contents: Chương 1.Lê Quý Đôn và tác phẩm "Vân đài loại ngữ"; Chương 2.Quang niệm triết học về lý-khí của Lê Quý Đôn qua "Vân đài loại ngữ".
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10305
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiLien.TT.pdfTóm tắt305.14 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiLien.TV.pdfToàn văn734.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.