Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10304
Title: Tính thiện trong tư tưởng của Mạnh Tử với việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay
Authors: Võ, Hoàng Diễm Thu
Advisor: Lê, Thị Tuyết Ba, TS.
Keywords: Triết học
Mạnh tử
Quan niệm tính thiện
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Quan niệm tính thiện của Mạnh Tử; Chương 2.Ý nghĩa quan niệm tính thiện của Mạnh Tử với việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10304
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoHoangDiemThu.TT.pdfTóm tắt332.48 kBAdobe PDFView/Open
VoHoangDiemThu.TV.pdfToàn văn784.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.