Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10302
Title: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường tỉnh ở Quảng Ngãi
Authors: Đỗ, Vũ Lâm
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Tuyến đường
Hiệu quả khai thác
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 153 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan các vấn đề liên quan đến hiệu quả công tác quản lý khai thác đường bộ; Chương 2.Cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường tỉnh ở Quảng Ngãi; Chương 3.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường tỉnh ở Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10302
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoVuLam.TT.pdfTóm tắt540.34 kBAdobe PDFView/Open
DoVuLam.TV.pdfToàn văn3.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.