Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10300
Title: Lựa chọn cốt liệu thô và chất độn mịn nhằm nâng cao chất lượng bê tông Asphalt khu vực Đà Nẵng
Authors: Trương, Công Sang
Advisor: Vũ, Đình Phụng, GS.TS.
Keywords: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Bê tông Asphalt
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Mã số: 60.58.30; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về tình hình khai thác và sử dụng đá, bột khoáng chế tạo bê tông Asphalt trong xây dựng mặt đường ô tô tạo thành phố Đà Nẵng; Chương 2.Tổng quan lý thuyết thành phần vật liệu bê tông Asphalt; Chương 3.Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng các đặc trưng cơ lý của cốt liệu đá, bột khoáng và các chỉ tiêu cơ lý của bê tông Asphalt sử dụng trong xây dựng đường ô tô tại thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10300
Appears in Collections:Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongCongSang.TT.pdfTóm tắt1.65 MBAdobe PDFView/Open
TruongCongSang.TV.pdfToàn văn10.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.