Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10299
Title: Đánh giá hiện trạng các hồ chứa nước thủy lợi và giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa nước Khe Tân, tỉnh Quảng Nam
Authors: Đỗ, Thanh Lâm
Advisor: Lê, Thị Kim Oanh, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Hồ chứa nước thủy lợi
Hồ chứa nước Khe Tân
Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 129 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tình hình quản lý, vận hành các hồ chứa nước thủy lợi ở Việt Nam; Chương 2.Hiện trạng các hồ chứa nước thủy lợi của tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Giải pháp nâng cao an toàn trong quản lý vận hành các hồ chứa thủy lợi ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Khe Tân.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10299
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThanhLam.TT.pdfTóm tắt581.22 kBAdobe PDFView/Open
DoThanhLam.TV.pdfToàn văn2.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.