Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10298
Title: Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý kè Cửa Đại, thành phố Hội An
Authors: Nguyễn, Văn Quốc
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Kè Cửa Đại
Hội An
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về khu vực kè cửa Đại - Tp Hội An; Chương 2.Phân tích các giải pháp kết cấu và đề xuất giải pháp hợp lý; Chương 3.Cơ sở lý thuyết tính sóng và áp lực sóng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10298
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanQuoc.TT.pdfTóm tắt370.65 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanQuoc.TV.pdfToàn văn4.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.