Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10294
Title: Ứng dụng mô phỏng đa tác tử để mô phỏng ngập địa hình do nước biển dâng tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Tự Việt Thắng
Advisor: Nguyễn, Trần Quốc Vinh, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Mô phỏng đa tác tử
Nước biển dâng
Ngập địa hình
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 64 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết và mô hình hóa nước biển dâng; Chương 2.Ứng dụng GIS và lập trình trong GAMA; Chương 3.Kết quả thực nghiệm mô phỏng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10294
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTuVietThang.TT.pdfTóm tắt1.43 MBAdobe PDFView/Open
LeTuVietThang.TV.pdfToàn văn2.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.