Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10293
Title: Nghiên cứu ứng dụng GIS vào việc phân tuyến các trường THPT tại huyện Đại Lộc - Quảng Nam
Authors: Đoàn, Hà Hạ Quyên
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Công nghệ WebGIS
Ứng dụng WebGIS
Phân tuyến các trường THPT
Đại Lộc - Quảng Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 70 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3.Phát triển ứng dụng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10293
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanHaHaQuyen.TT.pdfTóm tắt754.29 kBAdobe PDFView/Open
DoanHaHaQuyen.TV.pdfToàn văn2.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.