Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10292
Title: Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng đọc tin nhanh bằng cách trích rút và tổng hợp thông tin từ các trang Web
Authors: Nguyễn, Thị Khuyến
Advisor: Huỳnh, Công Pháp, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Web
Đọc tin nhanh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Giải pháp trích rút và tổng hợp thông tin để xây dựng ứng dụng đọc tin nhanh; Chương 3.Phát triển ứng dụng độc tin nhanh bằng cách trích rút thông tin từ các trang web.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10292
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKhuyen.TT.pdfTóm tắt769.94 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKhuyen.TV.pdfToàn văn3.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.