Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10291
Title: Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng
Authors: Dương, Hồng Vinh
Advisor: Hoàng, Thị Thanh Hà, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Hệ thống phân lịch thi
Tín chỉ
Lịch thi
Trường Cao đẳng thương mại Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 61 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan một số vấn đề cơ sở; Chương 2.Ứng dụng giải thuật di truyền để phân lịch thi tín chỉ Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng; Chương 3.Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10291
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongHongVinh.TT.pdfTóm tắt507.2 kBAdobe PDFView/Open
DuongHongVinh.TV.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.