Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10279
Title: Nghiên cứu công nghệ trữ nhiệt từ năng lượng mặt trời để cấp nhiệt cho máy lạnh hấp thụ
Authors: Trương, Thế Phúc
Advisor: Nguyễn, Thành Văn, TS.
Keywords: Công nghệ nhiệt
Công nghệ trữ nhiệt
Năng lượng mặt trời
Máy lạnh hấp thụ
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ nhiệt. Mã số: 60.52.80; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ trữ nhiệt năng lượng mặt trời cho máy lạnh hấp thụ; Chương 3.Nghiên cứu, tính toán lý thuyết hệ thống trữ nhiệt năng lượng mặt trời cho máy lạnh hấp thụ; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10279
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThePhuc.TT.pdfTóm tắt381.14 kBAdobe PDFView/Open
TruongThePhuc.TV.pdfToàn văn3.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.