Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10277
Title: Xây dựng mô hình tính khả năng chịu uốn của cấu kiện bê tông cốt thép bị ăn mòn
Authors: Trần, Đình Mạnh Linh
Advisor: Đào, Ngọc Thế Lực, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Ăn mòn
Dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan đề tài; Chương 2.Xây dựng mô hình tính toán khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn; Chương 3.Xác thực mô hình và khảo sát tham số.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10277
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDinhManhLinh.TT.pdfTóm tắt636.25 kBAdobe PDFView/Open
TranDinhManhLinh.TV.pdfToàn văn3.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.