Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10276
Title: Nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng giao tiếp toàn diện
Authors: Võ, Ngọc Đào
Advisor: Phạm, Anh Phương, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Phần mềm quản lý
Quản lý nhân sự
Phương pháp FCO-IM
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 84 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 2.Phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng giao tiếp toàn diện; Chương 3.Ứng dụng phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phương pháp FCO-IM.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10276
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNgocDao.TT.pdfTóm tắt2.25 MBAdobe PDFView/Open
VoNgocDao.TV.pdfToàn văn5.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.