Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10275
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động mạng đô thị thành phố Đà Nẵng bằng kỹ thuật lưu lượng trong MPLS
Authors: Phan, Hữu Can
Advisor: Nguyễn, Hoàng Hải, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Mạng đô thị Đà Nẵng
MPLS
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 85 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức; Chương 2.Định tuyến trong MPLS; Chương 3. Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10275
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanHuuCan.TT.pdfTóm tắt1.64 MBAdobe PDFView/Open
PhanHuuCan.TV.pdfToàn văn1.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.