Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10273
Title: Giải pháp kỹ thuật ngăn chặn tấn công Manet
Authors: Văn, Cao Trung
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Manet
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 72 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Tổng 2.Giải pháp kỹ thuật ngăn chặn tấn công Manet; Chương 3.Cài đặt mô phỏng, đánh giá hiệu suất của giao thức AODVNEW.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10273
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanCaoTrung.TT.pdfTóm tắt619.98 kBAdobe PDFView/Open
VanCaoTrung.TV.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.