Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10272
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Vương
Advisor: Nguyễn, Trần Quốc Vinh, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Quản lý dữ liệu đào tạo
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 79 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Giải pháp chống can thiệp dữ liệu điểm đào tạo; Chương 3.Phát triển ứng dụng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10272
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanVuong.TT.pdfTóm tắt1.21 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanVuong.TV.pdfToàn văn3.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.