Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10269
Title: Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Minh Hiền
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phân tích cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10269
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMinhHien.TT.pdfTóm tắt384.65 kBAdobe PDFView/Open
TranThiMinhHien.TV.pdfToàn văn832.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.