Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10249
Title: Phân tích diễn biến nội lực trong quá trình thi công hẫng cầu dây văng Bình Khánh có xét đến ảnh hưởng co ngót và từ biến của bê tông
Authors: Phạm, Kim Mỹ
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Cầu Dây văng Bình Khánh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các công nghệ thi công cầu dây văng; Chương 2.Cơ sở lý thuyết phân tích nội lực cầu dây văng có xét đến ảnh hưởng co ngót và từ biến bê tông; Chương 3.Áp dụng phân tích diễn biến nội lực cầu dây văng Bình Khánh trong quá trình thi công hẫng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10249
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamKimMy.TT.pdfTóm tắt2.71 MBAdobe PDFView/Open
PhamKimMy.TV.pdfToàn văn12.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.