Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10248
Title: Khảo sát thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Advisor: Lê, Thị Kim Oanh, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật môi trường
Chất thải rắn sinh hoạt
Huyện Núi Thành
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung & phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10248
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiCamTu.TT.pdfTóm tắt426.32 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiCamTu.TV.pdfToàn văn7.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.