Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10247
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững cho làng nghề gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Thị Nhã Yên
Advisor: Phan, Như Thúc, TS.
Keywords: Kỹ thuật môi trường
Bảo vệ môi trường
Làng nghề gốm Thanh Hà
Thành phố Hội An
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 140 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10247
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiNhaYen.TT.pdfTóm tắt332.14 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiNhaYen.TV.pdfToàn văn3.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.