Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10245
Title: Tính toán dòng chảy lũ và đề xuất phương án vận hành hợp lý hồ chứa thủy điện A Lưới
Authors: Hồ, Hoàn Kiếm
Advisor: Lê, Hùng, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mô hình MIKE NAM
Mô hình HEC-RESSIM
Hồ chứa thủy điện A Lưới
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đặc điểm tự nhiên và dòng chảy hồ chứa thủy điện A Lưới; Chương 3.Cơ sở lý thuyết mô hình thủy văn và vận hành hồ chứa;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10245
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoHoanKiem.TT.pdfTóm tắt694.79 kBAdobe PDFView/Open
HoHoanKiem.TV.pdfToàn văn5.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.