Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10244
Title: Nghiên cứu phương án tính toán mạng cấp nước cho thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo quy hoạch định hướng đến năm 2030
Authors: Lê, Quang Chính
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mạng cấp nước
Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 136 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Chương 2.Hiện trạng mạng lưới cấp nước và định hướng pháp triển đến năm 2020; Chương 3.Nhu cầu dùng nước đến năm 2030; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10244
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeQuangChinh.TT.pdfTóm tắt475.05 kBAdobe PDFView/Open
LeQuangChinh.TV.pdfToàn văn2.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.