Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10243
Title: Đánh giá hiện trạng ổn định và đề xuất các giải pháp sửa chữa đập đất hồ chứa An Long, tỉnh Quảng Nam
Authors: Đỗ, Văn Dũng
Advisor: Nguyễn, Văn Hướng, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Hồ chứa nước An Long
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thấm qua đập đất; Chương 2.Đánh giá hiện trạng thấm và ổn định đập An Long; Chương 3.Các phương pháp chống thấm cho đập đất và đề xuất các giải pháp sửa chữa cho đập An Long.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10243
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoVanDung.TT.pdfTóm tắt596.98 kBAdobe PDFView/Open
DoVanDung.TV.pdfToàn văn12.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.