Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1022
Title: Tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam và những thách thức đặt ra
Authors: Nguyễn, Trọng Tài
Keywords: Tài chính
Tài khoản vốn
Thách thức
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 378-11/2009, Tr.31-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1022
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0176.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.