Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10219
Title: Mô hình toán học về dòng chảy hở một chiều suy rộng
Other Titles: An Extended Mathematical Model of One Dimensional Open Channel Flows
Authors: Huỳnh, Phúc Hậu
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng, GS.TS.
Trần, Thục, GS.TS.
Keywords: Phương trình một chiều
Mô hình toán
Kênh hở
Vận tốc hướng thẳng đứng
Phương pháp phần tử hữu hạn
Cơ kỹ thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật. Mã số: 62.52.01.01; 228 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về dòng chảy hở một chiều và phương pháp giải số; Chương 2. Mô hình toán dòng chảy hở một chiều suy rộng khi có kể đến vận tốc chiều đứng ở đáy lòng dẫn; Chương 3. Thí nghiệm bằng mô hình vật lý; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10219
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhPhucHau.TT.pdfTóm tắt1.28 MBAdobe PDFView/Open
HuynhPhucHau.TT_E.pdfSummary1.39 MBAdobe PDFView/Open
HuynhPhucHau.TV.pdfToàn văn28.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.