DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1021

Nhan đề: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Dương, Thị Kim
Người hướng dẫn: Nguyễn, Khoa Lân
Từ khoá: Hệ thực vật ngập mặn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1021
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.96.pdfToàn văn21,24 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt155,88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback