Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10206
Title: Tính toán dao động cầu dây văng Bình Khánh - TP HCM chịu tải trọng động đất
Authors: Mã, Văn Lộc
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Cầu Dây văng Bình Khánh - Tp.HCM
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về tác động của động đất đối với công trình cầu; Chương 2.Cơ sở tính toán dao động của cầu dây văng chịu tải trọng động đất; Chương 3.Ứng dụng tính toán dao động Cầu Dây văn Bình Khánh - Tp.HCM chịu tải trọng động đất.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10206
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaVanLoc.TT.pdfTóm tắt1 MBAdobe PDFView/Open
MaVanLoc.TV.pdfToàn văn8.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.