Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10205
Title: Khảo sát tính toán hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Đặng, Phương
Advisor: Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về xây dựng giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 2.Phương pháp tính toán kết cấu bê tông cốt thép, hệ số biến động Cov và hệ số lệch Bias; Chương 3.Ứng dụng xây dựng hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10205
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangPhuong.TT.pdfTóm tắt955.48 kBAdobe PDFView/Open
DangPhuong.TV.pdfToàn văn24.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.