Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10201
Title: Nghiên cứu dao động nhà cao tầng chịu tải trọng động đất có xét tương tác với nền đất
Authors: Nguyễn, Thành Dũng
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nhà cao tầng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 126 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về động đất và công trình chịu động đất; Chương 2: Dao động của công trình có kể đến sự tương tác của đất nền; Chương 3: Tính toán dao động nhà cao tầng khi có kể đến sự tương tác với nền đất.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10201
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhDung.TT.pdfTóm tắt1.18 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhDung.TV.pdf5.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.