Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10199
Title: Nghiên cứu các giải pháp tổ chức và điều khiển giao thông trên các đường phố của thành phố Đà Nẵng khi có tuyến xe buýt nhanh BRT
Authors: Nguyễn, Xuân Thủy
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 134 trang.
Table of contents: Chương 1.Hệ thống giao thông công cộng tại thành phố Đà Nẵng và các đặc điểm cơ bản về giao thông cho xe buýt nhanh BRT; Chương 2.Hiện trạng giao thông trên các đoạn đường phố có BRT; Chương 3.Giải pháp tổ chức và điều khiển giao thông trên các đoạn đường phố của thành phố Đà Nẵng khi có tuyến xe buýt nhanh BRT; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10199
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanThuy.TT.pdfTóm tắt288.08 kBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanThuy.TV.pdfToàn văn12.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.