Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10186
Title: Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
Authors: Châu, Thị Bích Liên
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục mầm non
Giáo viên Đà Nẵng
Chuẩn nghề nghiệp
Bồi dưỡng giáo viên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng chuẩn nghề nghiệp; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10186
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauThiBichLien.TT.pdfTóm tắt280.84 kBAdobe PDFView/Open
ChauThiBichLien.TV.pdfToàn văn809.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.