Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10183
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ngoài công lập quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Thái, Thị Thùy Dương
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Đội ngũ cán bộ
Giáo dục mầm non
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 136 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ngoài công lập; Chương 2.Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non ngoài công lập quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý mầm non ngoài công lập quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10183
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiThiThuyDuong.TT.pdfTóm tắt304.09 kBAdobe PDFView/Open
ThaiThiThuyDuong.TV.pdfToàn văn896.99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.