DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1018

Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm môi trường sống của một số loài ốc nước ngọt là vật chủ trung gian của sán lá gan tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: Đồng, Thị Thanh Dung
Người hướng dẫn: Dương, Lân
Từ khoá: Ốc nước ngọt
Sán lá gan
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1018
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.76.pdfToàn văn5,55 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt148,73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback