Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10177
Title: Tiểu thuyết đề tài chiến tranh của các nhà văn nữ Việt Nam từ góc nhìn phân tâm học
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mến
Advisor: Lê, Thị Hường, TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Tiểu thuyết Việt
Chiến tranh
Nhà văn nữ
Phân tâm học
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Cá tính nữ trong văn xuôi để tài chiến tranh từ góc nhìn phân tâm học; Chương 2.Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết đề tài chiến tranh của các nhà văn nữ Việt Nam từ góc nhìn phân tâm học; Chương 3.Nghệ thuật biểu hiện trong tiểu thuyết đề tài chiến tranh của các nhà văn nữ Việt Nam từ góc nhìn phân tâm học.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10177
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhMen.TT.pdfTóm tắt628.15 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhMen.TV.pdfToàn văn779.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.