Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10175
Title: Tính toán hàm lượng cốt thép lớn nhất của cột bê tông cốt thép có xét đến co ngót của bê tông
Authors: Trương, Thị Ngọc Anh
Advisor: Phan, Quang Minh, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Cốt thép
Cột bê tông cốt thép
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 61 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về sự ảnh hưởng của co ngót đến cốt thép cột bê tông; Chương 2.Tính toán hàm lượng cốt thép lớn nhất của cột có xét đến co ngót của bê tông; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10175
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiNgocAnh.TT.pdfTóm tắt998.03 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiNgocAnh.TV.pdfToàn văn1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.