Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10174
Title: So sánh hiệu quả sử dụng của khung nhà công nghiệp dùng cấu kiện thép thành mỏng và cấu kiện thép thông thường
Authors: Văn, Thái Vũ
Advisor: Phạm, Văn Hội, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Khung nhà công nghiệp một tầng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kết cấu thành mỏng tạo hình nguội; Chương 2.Nguyên lý tính toán khung nhà công nghiệp 1 tầng đối với kết cấu thép thành mỏng; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10174
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VanThaiVu.TT.pdfTóm tắt819.36 kBAdobe PDFView/Open
VanThaiVu.TV.pdfToàn văn6.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.