Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10173
Title: Đánh giá hiệu quả chịu lực của sàn bê tông ứng lực trước khi sử dụng các phương án bố trí cáp khác nhau
Authors: Lê, Quang Vũ
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Sàn bê tông ứng lực trước
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 80 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về sàn bê tông ứng lực trước; Chương 2.Các phương pháp tính toán sàn bê tông ứng lực trước; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10173
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeQuangVu.TT.pdfTóm tắt975.56 kBAdobe PDFView/Open
LeQuangVu.TV.pdfToàn văn2.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.