Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10172
Title: Nghiên cứu sự thay đổi về mô đun đàn hồi của bê tông thường theo thời gian
Authors: Đoàn, Ngọc Phú
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Bê tông thường
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về vật liệu bê tông; Chương 2.Vật liệu chế tạo bê tông - Phương pháp xác định cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi; Chương 3.Kết quả thực nghiệm về sự thay đổi giá trị mô đun đàn hồi của bê tông thường theo thời gian.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10172
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanNgocPhu.TT.pdfTóm tắt789.8 kBAdobe PDFView/Open
DoanNgocPhu.TV.pdfToàn văn35.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.