Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10171
Title: Tính toán khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép theo TCVN 5574:2012 và theo phương pháp gần đúng
Authors: Nguyễn, Hữu Mạnh
Advisor: Phan, Quang Minh, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
TCVN 5574:2012
Vết nứt
Bê tông cốt thép
Cấu kiện chịu uốn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 67 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về vết nứt và cấu kiện chịu uốn; Chương 2.Tính toán khả năng kháng nứt của cấu kiện chịu uốn theo các phương pháp TCVN 5574:2012, phương pháp gần đúng và lý thuyết miền nén cải tiến MCFT; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10171
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuManh.TT.pdfTóm tắt864.29 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuManh.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.