Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10169
Title: Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép có xét đến sự giảm yếu của cốt đai do ăn mòn
Authors: Võ, Đình Tài
Advisor: Đào, Ngọc Thế Lực, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Dầm bê tông cốt thép
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20; 80 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về ăn mòn và khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn; Chương 2.Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép có xét đến sự giảm yếu cốt đai do ăn mòn; Chương 3.So sánh thảo luận các kết quả tính toán với thí nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10169
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoDinhTai.TT.pdfTóm tắt746.71 kBAdobe PDFView/Open
VoDinhTai.TV.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.