Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10168
Title: Nghiên cứu hình dạng - kích thước mũ cột đến sự làm việc và khả năng chịu lực của sàn bê tông ứng lực trước
Authors: Nguyễn, Công Anh Minh
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Sàn bê tông ứng lực trước
Mũ cột
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 101 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về bê tông ứng lực trước; Chương 2.Cơ sở tính toán khả năng chống chọc thủng bản sàn bê tông ứng lực trước; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10168
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCongAnhMinh.TT.pdfToàn văn669.07 kBAdobe PDFView/Open
NguyenCongAnhMinh.TV.pdfToàn văn3.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.