DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1016

Nhan đề: Nghiên cứu sự phân bố và vai trò của hệ vi sinh vật đất tại thôn 2 - rừng ngập mặn xã Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam.
Tác giả: Đậu, Thị Tỉnh
Người hướng dẫn: Đỗ, Thu Hà
Từ khoá: Hệ vi sinh vật đất
Rừng ngập mặn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1016
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.93.pdfToàn văn20,42 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,22 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback