Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1015
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến năng suất và chất lượng cây rau xà lách Romaine tại nền đất cát pha xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.
Authors: Đặng, Thị Ngọc Thảo
Advisor: Huỳnh, Ngọc Thạch
Keywords: Phân bón
Xà lách
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1015
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van.91.pdfToàn văn6.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt185.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.