DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1015

Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ phân bón đến năng suất và chất lượng cây rau xà lách Romaine tại nền đất cát pha xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.
Tác giả: Đặng, Thị Ngọc Thảo
Người hướng dẫn: Huỳnh, Ngọc Thạch
Từ khoá: Phân bón
Xà lách
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1015
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toan van.91.pdfToàn văn6,05 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt185,48 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback