Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10149
Title: Điều khiển bộ nghịch lưu áp ba bậc 3 pha dạng Diode dùng phương pháp điều chế Vector không gian
Authors: Nguyễn, Anh Duy
Advisor: Giáp, Quang Huy, TS.
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Bộ nghịch lưu áp đa bậc
Phương pháp điều chế Vector không gian
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 84 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về bộ nghịch lưu; Chương 2.Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu điện áp đa bậc; Chương 3.Điều khiển bộ nghịch lưu áp ba bậc 3 pha dạng Diode kẹp dùng phương pháp điều chế Vector không gian; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10149
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhDuy.TT.pdfTóm tắt1.48 MBAdobe PDFView/Open
NguyenAnhDuy.TV.pdfToàn văn2.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.